De foarte multe ori istoria literară a fost pusă în situația de a deveni un adevărat detectiv, deoarece se încerca demonstrarea paternității unei opere, adică se încerca stabilirea adevăratului autor al unei opere literare. În această situație a fost pusă și cartea ”Învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său...